Autorská díla

Popis licencí CC

BY: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav není třeba zachovávat licenci
BY-SA: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav je třeba zachovávat licenci
BY-ND: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany nejsou možné
BY-NC: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav není třeba zachovávat licenci
BY-NC-SA: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav je třeba zachovávat licenci
BY-NC-SD: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany nejsou možné

Vybrat Nositel práva Autor Název díla Druh díla Bližší popis Kód URL díla ke stažení Typ licence Trvání licence Podmínky udělení
Litujeme, licence Creative Commons dle Vašeho zadání prostřednictvím nezávislého správce práv nositelé práv nenabízejí.