Ochrana osobních údajů

 1. Nezávislý správce práv, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem poskytování licencí Creative Commons k předmětům ochrany.
 2. V rámci zpracování osobních údajů jsou zpracovávány osobní údaje o těchto subjektech údajů:
  • Nositelé práv k předmětům ochrany
  • Autoři, výkonní umělci, výrobci záznamů, vysílatelé, pořizovatelé databáze
  • Uživatelé předmětů
 3. Osobní údaje autorů, výkonných umělců, výrobců záznamu, vysílatelů, pořizovatelů databáze jsou zpracovávány z důvodu identifikace předmětů ochrany. Jedná se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu s autorským zákonem, neboť se nabízejí licence k užití předmětů ochrany, které byly zveřejněny. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, eventuelně pseudonymu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nabízení licencí.
 4. Osobní údaje nositelů práv jsou zpracovávány z důvodu identifikace nositelů práv a udělení licencí CC. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro ochranu autorských práv a práv příbuzných. Osobní údaje nositelů práv jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefon, e-mail. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nabízení licencí CC.
 5. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány z důvodu identifikace uživatelů. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro ochranu autorských práv a práv příbuzných. Osobní údaje poskytovatelů licencí jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu registrace k získávání licencí.
 6. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně těmito způsoby zpracování: shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, blokování, likvidace, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, doplnění, zpřístupňování, zveřejňování.
 7. Poskytnutím osobních údajů při registraci nositele práv a uživatele uděluje nositel práv a uživatel správci osobních údajů souhlas ke zpracování takto poskytnutých údajů k jejich zpracování v rozsahu uvedeném