Popis licencí

BY: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav není třeba zachovávat licenci

BY-SA: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav je třeba zachovávat licenci

BY-ND: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany nejsou možné

BY-NC: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav není třeba zachovávat licenci

BY-NC-SA: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav je třeba zachovávat licenci

BY-NC-SD: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany nejsou možné