ZVUKOVÉ A ZVUKOVO-OBRAZOVÉ ZÁZNAMY

Popis licencí CC

BY: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav není třeba zachovávat licenci
BY-SA: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav je třeba zachovávat licenci
BY-ND: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany nejsou možné
BY-NC: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav není třeba zachovávat licenci
BY-NC-SA: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav je třeba zachovávat licenci
BY-NC-SD: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany nejsou možné

Vybrat Nositel práva Výrobce záznamu Název, popis záznamu (repertoáru) Druh záznamu Kód záznamu URL uměleckého výkonu ke stažení Typ licence Trvání licence
Litujeme, licence Creative Commons dle Vašeho zadání prostřednictvím nezávislého správce práv nositelé práv nenabízejí.